U vindt hier boeken

  • over seksueel misbruik in het pastoraat;
  • met ervaringsverhalen van seksueel misbruik in pastorale relaties;
  • over (pastoraat aan) daders.
     

Over seksueel misbruik in het pastoraat
 

Ik sta erbuiten - maar ik sta wel te kijken
De relationele dynamiek in geloofsgemeenschappen na seksuele grensoverschrijding in een pastorale relatie vanuit het perspectief van primaire slachtoffers

Christiane van den Berg-Seiffert
Boekencentrum, Zoetermeer 2015, ISBN 9023970373

U kunt hier de samenvatting van het onderzoek lezen.
U kunt het gehele boek hier downloaden (502 bl).
 

Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven?
Een feministisch-theologisch onderzoek naar de (on)mogelijkheid van vergeving bij seksueel misbruik in pastorale relaties

Marie Christine Hansen-Couturier, 2017
U kunt het onderzoek hier lezen.

Ontredderd
Het proces in de kerkenraad als de predikant seksueel misbruik heeft gepleegd

Alexander Veerman
Boekencentrum, Zoetermeer 2005, ISBN 9023919971

https://alexanderveerman.wordpress.com/tag/ontredderd/

 

Een pastor moet je toch kunnen vertrouwen!
Over seksueel misbruik door pastores

Gideon van Dam en Marjo Eitjes
Meinema, Zoetermeer 1994, ISBN 9021136007
(uitverkocht, maar tweedehands nog verkrijgbaar en in bibliotheken te leen of aan te vragen)

 

Geschonden lichaam
Pastorale gids voor gemeenten die geconfronteerd worden met seksueel geweld

Ruard Ganzevoort en Alexander Veerman
Boekencentrum, Zoetermeer 2000, ISBN 9023906918
U kunt het boek hier lezen
 

Geschonden vertrouwen
Seksueel misbruik in een religieuze context

Ruard Ganzevoort e.a.
KSGV, Tilburg 2013, ISBN 978-90-75886-48-1

 

Ervaringsverhalen van seksueel misbruik in pastorale relaties
 

Tot ik weer vliegen kon ...
Een verhaal van seksueel misbruik door een pastor

Sigrid Zomer
Kok, Kampen 2004, ISBN 9043509361
U kunt het boek hier downloaden (pdf 2020).


Duizend bloemen
Verhaal van God, verhaal van mij

Vervolg op ‘Tot ik weer vliegen kon ...’, over omgaan met geloven en God en kerk na seksueel misbruik door een pastor
Sigrid Zomer, 2008
U kunt het boek hier downloaden (pdf 2020).

 

Opstaan
8 ervaringsverhalen van seksueel misbruik in een pastorale relatie

U kunt de verhalen hier downloaden (pdf 2020)

Wilt u uw eigen verhaal opgenomen zien in dit document, stuurt u dan gerust een e-mailtje naar info@smpr.nl om daarover te overleggen met ons.

 

De herder was een huurling
Mijn weg terug na misbruik door een pastor

Leny Selles
Boekencentrum, Zoetermeer 2001, ISBN 9023911431
(uitverkocht, maar tweedehands nog verkrijgbaar en in bibliotheken te leen of aan te vragen)

 

Over (pastoraat aan) daders
 

Er zijn grenzen!
Sex als machtsmisbruik van hulpverleners met hun vrouwelijke cliënten

Peter Rutter
Spectrum, Utrecht 1990, ISBN 9027423598
(uitverkocht, in bibliotheken te leen of aan te vragen)

Een fragment uit het boek ‘Er zijn grenzen!’ vindt u op de pagina Dadermechanismen.

 

Iemand valt niet samen met zijn daden
Pastoraat aan daders van seksueel misbruik

Handreiking voor het pastoraat 42
Uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht 2004
U kunt de uitgave hier lezen

 

Het ambt na een tuchtmaatregel
Daderbeleid van de Protestantse Kerk na veroordeling voor seksueel misbruik in pastorale relaties

U kunt de uitgave vinden op de pagina Kerkelijke protocollen en daderbeleid.

 

Struikelblokken op de weg naar verzoening

Een systematische theologische visie ten behoeve van de zorg voor een dader van seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie

Theo Overbeeke, masterthesis PThU 2019

U kunt het onderzoek hier lezen