SMPR ...

  • is er voor mensen die seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie hebben ervaren, en voor degenen die direct bij hen betrokken zijn;
  • komt op voor benadeelden en biedt professionele begeleiding of verwijst door;
  • biedt professionele begeleiding aan gemeenten en parochies waarin misbruik gebeurt of gebeurd is of die ermee in relatie staan;
  • is een samenwerkingsverband van negen kerken;
  • is van en voor de aangesloten kerken, maar werkt onafhankelijk. Andere kerken|kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen kunnen zich bij SMPR aansluiten.
     

De eerste loyaliteit van SMPR ligt bij de benadeelden en van daaruit krijgt de loyaliteit met andere betrokkenen gestalte.
Medewerkers  van of namens SMPR zijn professioneel geschoold en deskundig op hun werkterrein.
SMPR werkt samen met andere organisaties op het terrein van misbruik in de kerk.

 

Vertrouwenspersonen en gemeentebegeleiders

 

Via het Meldpunt SMPR kan een beroep worden gedaan op een gekwalificeerde zelfstandige en onafhankelijke vertrouwenspersoon of gemeentebegeleider.
 

Vertrouwenspersonen begeleiden en ondersteunen benadeelden bij het verwerken van wat hen is aangedaan. Ze zijn behulpzaam bij het maken van een afweging om wel of geen klacht in te dienen en staan hun cliënt tijdens een eventuele klachtenprocedure bij.
SMPR heeft ook vertrouwenspersonen die speciaal opgeleid zijn om minderjarigen en hun ouders te begeleiden.


Gemeentebegeleiders ondersteunen plaatselijke kerkbesturen bij het hanteren van een situatie van seksueel misbruik en geven informatie over mechanismen die bij seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties spelen.

 

De naam SMPR

De letters SMPR staan oorspronkelijk voor Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties. In 2014 veranderde SMPR haar naam in SMPR Meldpunt seksueel misbruik in de kerk. U kunt hier meer lezen over over onze (ontstaans-)geschiedenis.