Slachtofferbegeleiding

De hulp van een vertrouwenspersoon
 

Wanneer iemand te maken heeft (gehad) met seksuele toespelingen of seksuele handelingen in een pastoraal contact of het gevoel heeft dat er in dat contact iets niet klopte, kunt u haar|hem verwijzen naar het meldpunt van SMPR.
De vertrouwenspersonen van SMPR begeleiden en ondersteunen vrouwen en mannen na seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie bij het verwerken van wat hen is aangedaan en bij het een plaats geven van het misbruik in hun bestaan. Ze helpen bij de beslissing wel of geen klacht in te dienen en staan hun cliënt tijdens een klachtenprocedure bij.
 

Werkboek 'Doen wat je moet doen'

DWJMD.jpg

Een werkboek voor predikanten en kerkelijk werkers die gemeenteleden begeleiden bij het verwerken van seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie.
U kunt het werkboek bestellen in de webwinkel
van de Protestantse Kerk.

Hoofdstuk 1 gaat in op de algemene vraag: wat is seksueel misbruik in pastorale relaties? Hoe kan het gebeuren? Wat is de uitwerking en de schade voor de misbruikte? Seksueel geweld bestaat in diverse vormen en gradaties. De ernst ervan en de gevolgen voor slachtoffers zijn verschillend.


Hoofdstuk 2 behandelt de begeleiding door vertrouwenspersonen van SMPR. Uitgangspunt is dat de benadeelde de regie weer zo veel mogelijk in handen neemt. De vertrouwenspersoon helpt daarbij. De vertrouwenspersonen zijn bekend met de regelingen en protocollen van de bij SMPR aangesloten kerken. Een samenwerking tussen predikant-begeleider en vertrouwenspersoon is mogelijk.

Hoofdstuk 3 legt uit wat er wel en wat er niet van de begeleiding door een predikant mag worden verwacht. Pastorale begeleiding na seksueel misbruik biedt geen psychotherapeutische of medische hulp en is evenmin een relatie van wederkerigheid zoals vriendschap en liefde. Wel kan van begin tot einde een veilige sfeer worden geboden.

Hoofdstuk 4 geeft uitleg over slachtoffermechanismen. Hoe kan een slachtoffer zich bevrijden van de gevolgen van het onrecht dat is aangedaan? En hoe daarbij te helpen? Bij slachtoffermechanismen hoort vaak een zekere angst voor herstel.

Hoofdstuk 5 gaat in op 'dadermechanismen'. Hoe komt het dat plegers van seksueel misbruik zo weinig lijken te zien en te beseffen van het leed dat ze aanrichten? Het gaat vaak om een combinatie van behoefte aan macht, bevestiging en lust. Vaak worden chantage, bedreiging en/of schuldoverdracht toegepast. Het hoofdstuk eindigt met een klein excurs over theologie in de kerk, religieuze taal, en de relatie hiervan met seksueel misbruik.

Hoofdstuk 6 geeft voorbeelden wat er in de gemeente kan gebeuren na seksueel misbruik in pastorale relaties. De combinatie van seks, macht en geloof heeft impact op heel de gemeenschap. Vaak is er een olievlekwerking van vermoedens en geruchten. Het begint tussen twee mensen en verbreedt zich tot een grote kring. Emoties en oordelen lopen voortdurend door elkaar heen. Er kan partijvorming optreden.

Hoofdstuk 7 behandelt het ambtsgeheim. Bijna iedereen die geconfronteerd wordt met seksueel misbruik in pastorale of gezagsrelaties, krijgt op enig moment te maken met vragen rondom het ambtsgeheim: word ik medeverantwoordelijk voor misbruik als ik mijn ambtsgeheim niet doorbreek? Wat doe ik met dit 'conflict van plichten'?

Hoofdstuk 8 gaat over valkuilen en conflicterende belangen die vaak voorkomen bij de keuze om al dan niet een klacht in te dienen. SMPR stelt dat het voor misbruikten van essentieel belang is om te kiezen voor wat in hun eigen belang is. Dit kan een dilemma opleveren voor gemeentepredikanten die misbruikten uit de eigen gemeente begeleiden. De belangen van de gemeente tegenover de belangen van de misbruikte kunnen tot een loyaliteitsconflict leiden. Tevens bevat dit hoofdstuk praktische informatie over het indienen van een klacht.

In hoofdstuk 9 gaat het over de strafrechtelijke procedure. Het strafrecht kent een beperkt aantalstraffen: geldboete, taakstraf, gevangenisstraf en therapie. Een strafrechtelijke procedure kan vaak jaren duren, wat zowel voor het slachtoffer als voor de aangeklaagde heel belastend is. Het doen van aangifte is zwaar. Een groot voordeel van de strafrechtelijke procedure is dat politie en justitie onderzoek doen om tot een goede bewijsvoering te komen.

Hoofdstuk 10 handelt over de civielrechtelijke procedure. De civiele rechter bepaalt of het aannemelijk is dat de ene mens de andere schade berokkend heeft. De rechter doet geen uitspraak over het al dan niet plaatsvinden van seksueel geweld, alleen over de al dan niet opgelopen schade en welke vergoeding daar tegenover moet staan.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Vereist

Wilt u liever anoniem blijven? Dat mag. Vult u dan geen naam, telefoonnummer en e-mailadres in. We kunnen dan uiteraard geen contact met u opnemen. Wilt u dat later toch graag, stuurt u ons dan gerust een nieuw bericht.

Indien u via het formulier contact opneemt, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld of gemaild.

U kunt ook contact opnemen indien u vragen heeft over seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Of wanneer u het gevoel heeft of signalen hoort dat er iets niet klopt(e) in de omgang met een gezagsdrager in de kerk.
 

Contactgegevens

Coördinator: Sophie Bloemert
Postbus 6028
3503 PA Utrecht
telefoon: 030-3038590
e-mail: info@smpr.nl

Bezoekadres: Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht