Een veilige kerk
 

De kerk dient een veilige plaats te zijn. Sterker nog: als je ergens veilig moet kunnen zijn dan is dat in de kerk, binnen je eigen gemeente of parochie. Helaas blijkt veiligheid niet vanzelfsprekend. Ook in de kerk komt grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik voor. Veiligheid en openheid in de gemeente ontstaan door veilig en open met elkaar om te gaan. Maar het blijkt best lastig om over een kwetsbaar onderwerp als seksualiteit en seksueel misbruik in kerkelijke en pastorale relaties door te praten. Daarom hebben de kerkelijke meldpunten seksueel misbruik - waaronder SMPR - in 2019 samen het preventiepakket ‘Een Veilige Kerk’ ontwikkeld. U kunt er alles over lezen op: www.veiligekerk.nl

 

Veilig jeugdwerk


Je moet er niet aan denken: seksueel misbruik in je jeugdwerk. De wereld staat ineens op zijn kop. Misbruik van kinderen en jongeren raakt onze diepste emoties en geeft een gevoel van onmacht. Het liefste denken we er niet te veel over na. We willen allemaal prettig en veilig jeugdwerk. En we hebben het beste met de kinderen voor. Toch helpt het juist wél om na te denken over de veiligheid in jouw jeugdwerk. Om ellende te voorkomen. JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, heeft een stappenplan ontwikkeld voor plaatselijk veilig jeugdwerk. Je vindt het op de website van JOP (Jong Protestant) via onderstaande link. Voor meldingen over seksueel misbruik in het jeugdwerk kun je contact opnemen met SMPR.

https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/themas/relatiegericht-jeugdwerk/veilig-jeugdwerk/