Binnen SMPR werken samen:


Protestantse Kerk
website: www.protestantsekerk.nl

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
website: www.bondveg.nl
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
website: www.okkn.nl
Remonstrantse Broederschap
website: www.remonstranten.nl
Doopsgezinde Broederschap
website: www.doopsgezind.nl
Evangelische Broedergemeente Nederland
website: nederland.ebg.nl
Apostolisch Genootschap
website: www.apgen.nl

Leger des Heils
website: legerdesheils.nl

Zevende-dags Adventisten
website: www.adventist.nl


Andere kerken|kerkgenootschappen en geloofsgenootschappen kunnen zich bij SMPR aansluiten.

 

Meldpunten overige kerken
 

Meldpunt seksuele intimidatie / misbruik binnen pastorale c.q. kerkelijke relaties
Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK), Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV), Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) en Hersteld Hervormde Kerk (HHK)
website: www.meldpuntmisbruik.nl

 

Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag RKK
Rooms-Katholieke Kerk (RKK) | Bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK kunnen uitsluitend mensen terecht die door een functionaris van de R.K. kerk misbruikt zijn.
website: www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

 

Stichting Evangelisch Meldpunt
Evangelische gemeenten en Pinkstergemeenten
website: www.wijzijnsem.nl