Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven?
Een feministisch-theologisch onderzoek naar de (on)mogelijkheid van vergeving bij seksueel misbruik in pastorale relaties
Marie Christine Hansen-Couturier, masterthesis PThU 2017

U vindt het onderzoek op de pagina Literatuur.
 

Ik sta erbuiten – maar ik sta wel te kijken
Onderzoek Kerk en grensoverschrijding

Christiane van den Berg-Seiffert, 2015

De samenvatting van het boek en een link naar de hele publicatie vindt u op de pagina Literatuur.

 

Ontredderd
Het proces in de kerkenraad als de predikant seksueel misbruik heeft gepleegd

Alexander Veerman, 2005
Boekencentrum, Zoetermeer 2005, ISBN 9023919971

Zie ook de pagina Literatuur.

 

Struikelblokken op de weg naar verzoening

Een systematische theologische visie ten behoeve van de zorg voor een dader van seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie

Theo Overbeeke, masterthesis PThU 2019

U vindt het onderzoek op de pagina Literatuur.