2017
Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven?

Een feministisch-theologisch onderzoek naar de (on)mogelijkheid van vergeving bij seksueel misbruik in pastorale relaties
Marie Christine Hansen-Couturier, masterthesis PThU 2017

U vindt het onderzoek op de pagina ‘Literatuur’.
 

2015-2016
Ik sta erbuiten – maar ik sta wel te kijken

Onderzoek Kerk en grensoverschrijding

Christiane van den Berg-Seiffert, 2015

De samenvatting van het boek en een link naar de hele publicatie vindt u op de pagina ‘Literatuur’.