Veilige gemeente

Sophie Bloemert e.a., katern in 'Woord & Weg', magazine van de Protestantse Kerk, 2021-03

U kunt het gehele katern hier lezen.

 

Misbruik in religieuze organisaties: het ongeloof kan hardnekkig zijn

Annette Wiesman in 'Tijdschrift Conflicthantering', 2019-1
U kunt het artikel hier lezen.
 

Protocollen in de kerk niet zaligmakend
Riek van Haeringen in 'Trouw', 7 september 2018
U kunt het artikel hier lezen.
 

Seksueel misbruik en vergeving: niet vanzelfsprekend?!

Studiedag SMPR, 4 april 2018
Alexander Veerman schreef een blog over deze dag. U kunt het hier lezen.

 

Verwarrend, schadelijk en heilzaam - vergeving na misbruik

Alexander Veerman in 'Speling', themanummer 'Vergeef me!', 2017-02
U kunt het artikel hier lezen.

 

Gemeenteleden, zorg voor een reactie

Artikel naar aanleiding van het onderzoek 'Ik sta erbuiten - maar ik sta wel te kijken'
Christiane van den Berg in 'Kerkinformatie', 244 (februari 2016) bl 4-6.
U kunt het blad
hier openen.

 

Ongehoord ... ongezegd

Mannen, seksueel misbruik en geloof

Ruard Ganzevoort in 'Praktische Theologie', 23/5 (1996) bl 488-508

U kunt het artikel hier lezen.