Veilig en vertrouwd?!
Het verhaal van een ambtsdrager over wat er gebeurde toen in zijn gemeente seksueel misbruik door een mede-ambtsdrager plaatsvond, verhaal in het themanummer 'Veilige gemeente' van een gemeenteblad, 2022
U kunt het verhaal hier lezen.


Een veilig thuis?! Over grenzen in de kerk

Themanummer 'Ouderlingenblad' 2021-07

U kunt het blad hier lezen: www.theologie.nl/artikelen/grenzen-in-de-kerk

 

Macht? Dat komt bij ons in de kerk niet voor!

Verslag (online) studiemiddag SMPR, 23 april 2021

U kunt het verslag hier lezen.

 

Veilige gemeente

Sophie Bloemert e.a., katern in 'Woord & Weg', magazine van de Protestantse Kerk, 2021-03

U kunt het gehele katern hier lezen.

 

De moeizame strijd tegen misbruik

Alexander Veerman, Woord en Dienst, 2019-08

U kunt het artikel hier lezen.

 

Misbruik in religieuze organisaties: het ongeloof kan hardnekkig zijn

Annette Wiesman in 'Tijdschrift Conflicthantering', 2019-1
U kunt het artikel hier lezen.

 

Tussen Hooglied en #MeToo

Een publiek-theologische bijdrage aan het debat over seksualtieit

Heleen Zorgdrager, PThU, 8 januari 2019

U kunt de bijdrage hier lezen
 

#MeToo en de functie van het ongemakkelijke getuigen

'Handelingen' - tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap - bracht in september 2018 een #MeToo-themanummer uit. Het overzicht van de inhoud van het blad, een beeldmediatie en bovengenoemd artikel kunt u hier bekijken/lezen.
 

Protocollen in de kerk niet zaligmakend
Riek van Haeringen in 'Trouw', 7 september 2018
U kunt het artikel hier lezen.
 

Seksueel misbruik en vergeving: niet vanzelfsprekend?!

Studiedag SMPR, 4 april 2018
Alexander Veerman schreef een blog over deze dag. U kunt het hier lezen.

 

Verwarrend, schadelijk en heilzaam - vergeving na misbruik

Alexander Veerman in 'Speling', themanummer 'Vergeef me!', 2017-02
U kunt het artikel hier lezen.

 

Gemeenteleden, zorg voor een reactie

Artikel naar aanleiding van het onderzoek 'Ik sta erbuiten - maar ik sta wel te kijken'
Christiane van den Berg in 'Kerkinformatie', 244 (februari 2016) bl 4-6.
U kunt het blad
hier openen.

 

'I did not have sex with that woman'

Alexander Veerman in 'Contextuele berichten', jaargang 11 (2006), nr 1, bl 8-11

U kunt het artikel hier lezen

 

Seksueel misbruik en de kerk

Ruard Ganzevoort in 'Opbouw', 42-14 (1998) bl 273-276

U kunt het artikel hier lezen.

 

Ongehoord ... ongezegd

Mannen, seksueel misbruik en geloof

Ruard Ganzevoort in 'Praktische Theologie', 23/5 (1996) bl 488-508

U kunt het artikel hier lezen.