Contact

Welkom
Wij zijn bezig deze website te vernieuwen (september 2014).
Wij doen ons best de website zo gauw mogelijk weer op orde te hebben.

Welkom op de website van SMPR - interkerkelijk samenwerkingsverband tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties.

SMPR helpt seksueel misbruik in pastorale relaties bestrijden en voorkomen.

De eerste loyaliteit van SMPR ligt bij de misbruikten - en vanuit de loyaliteit met de misbruikten krijgt de loyaliteit met andere betrokkenen gestalte.

Wij onderschrijven hiermee onder andere het standpunt van de Synode van de Samen op Weg-kerken van januari 1999:

'Seksueel misbruik is zonde: kwaad in Gods ogen en onrecht tegen de medemens. De kerk dient onomwonden te kiezen voor slachtoffers.'

SMPR wil een veilige plek zijn voor degenen die misbruik ervaren hebben, en voor degenen die direct bij hen betrokken zijn.

SMPR
Postbus 6028
3503 PA Utrecht
coördinator: Ploni Robbers
telefoon: 030-3038590
e-mail: info@smpr.nl


SMPR
komt op voor misbruikten en biedt hen ondersteuning.

SMPR
spreekt kerken aan op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van de gevolgen van seksueel misbruik.

SMPR
bevordert de preventie, onder andere door met de theologische opleidingen te overleggen over de manier waarop seksueel misbruik in pastorale relaties in de opleiding aan de orde kan worden gesteld.

SMPR
bevordert de ontwikkeling van rechtvaardige klachtenprocedures en het goed functioneren daarvan.