Contact

Kerkelijke protocollen en daderbeleid


Protestantse Kerk

Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties.
U kunt het protocol ook bestellen via de webwinkel.

Folder 'Handreiking voor benadeelden'

Folder 'Klachtenbehandeling bij misbruik in pastorale relaties en gezagsrelaties'

Beroepscode en gedragsregels voor predikanten en kerkelijk werkers

Het ambt na een tuchtmaatregel | Daderbeleid van de Protestantse Kerk na veroordeling voor seksueel misbruik in pastorale relaties

Nota 'Protocollen Daderbeleid'

Doopsgezinde Broederschap
ADS Protocol inzake seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties

Remonstrantse Broederschap
Protocol seksueel misbruik

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten
Procedure en klachtenbehandeling seksueel misbruik in pastorale relaties

Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Klachtenregeling seksueel misbruik

Zevende-dags Adventisten
Protocol melding seksueel misbruik minderjarigen binnen de Adventkerk