Contact

Samenwerkende kerken in SMPR


Binnen SMPR werken samen:

Protestantse Kerk

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

Oud-Katholieke Kerk van Nederland
website: www.okkn.nl

Remonstrantse Broederschap

Doopsgezinde Broederschap

Zevende-dags Adventisten

Evangelische Broedergemeente Nederland

Leger des Heils

Andere kerken en geloofsgemeenschappen kunnen zich bij SMPR aansluiten.