Contact

Samenwerkende kerken in SMPR


Binnen SMPR werken samen:
Protestantse Kerk
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Remonstrantse Broederschap
Doopsgezinde Broederschap
Zevende-dags Adventisten
Evangelische Broedergemeente Nederland
Leger des Heils

Andere kerken en geloofsgemeenschappen kunnen zich bij SMPR aansluiten.

Voor de websites van bovengenoemde kerkgenootschappen, klik hier.