Contact

SMPR in 't kort


SMPR ...
  • is er voor mensen die seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie hebben ervaren, en voor degenen die direct bij hen betrokken zijn;
  • vindt seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties onaanvaardbaar;
  • komt op voor benadeelden en biedt professionele begeleiding of verwijst door;
  • biedt professionele begeleiding aan gemeenten en parochies waarin misbruik gebeurt of gebeurd is of die ermee in relatie staan. 
De eerste loyaliteit van SMPR ligt bij de benadeelden en van daaruit krijgt de loyaliteit met andere betrokkenen gestalte.

SMPR ...
  • stimuleert dat de kerken rechtvaardige klachtenprocedures en beleid ontwikkelen en toezien op het goed functioneren daarvan;
  • helpt seksueel misbruik te voorkomen door aandacht te vestigen op de gevolgen van misbruik, de risico's waardoor misbruik kan ontstaan en de gedragscodes van allen die professioneel of als vrijwilliger actief zijn in de kerken.
SMPR ...
  • is een samenwerkingsverband van van acht kerken;
  • is van en voor de aangesloten kerken, maar werkt onafhankelijk. Andere kerken|kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen kunnen zich bij SMPR aansluiten.
Medewerkers  van of namens SMPR zijn professioneel geschoold en deskundig op hun werkterrein.
SMPR werkt samen met andere organisaties op het terrein van misbruik in de kerk.

'Visie en missie'
en andere informatie over SMPR
Meer informatie over SMPR vindt u op de pagina's Visie en missie, Geschiedenis en Organisatie en verantwoordelijkheden