Contact

Welkom bij SMPR

VPSG-dagen in september en december 2018
Klik hier voor de komende VPSG-dagen

Welkom op de website van SMPR, meldpunt seksueel misbruik in de kerk.

SMPR is er voor professionele begeleiding in situaties van seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie in de kerk, zowel van volwassenen als van minderjarigen.

Onder #MeToo delen velen hun ervaringen met seksueel misbruik en seksuele intimidatie. We vinden dit een goede ontwikkeling en we hopen dat meer slachtoffers dat gaan doen. #MeToo schudt herinneringen wakker. Wellicht wilt u ook uw verhaal kwijt. U kunt daarvoor bij ons terecht.

• Het meldpunt is er voor de eerste opvang en biedt een luisterend oor.
• Het meldpunt geeft informatie over de mogelijkheden van aanpak.
• Het meldpunt brengt benadeelden, als zij dat willen, in contact met een vertrouwenspersoon.


U kunt, indien u dat wenst, ook anoniem contact opnemen.

SMPR heeft vertrouwenspersonen en gemeentebegeleiders. Vertrouwenspersonen begeleiden en ondersteunen benadeelden. SMPR heeft ook vertrouwenspersonen die speciaal opgeleid zijn om minderjarigen en hun ouders te begeleiden. Gemeentebegeleiders ondersteunen plaatselijke kerkbesturen bij het hanteren van een situatie van seksueel misbruik.

SMPR geeft tevens voorlichting aan kerken, maatschappelijke organisaties en opleidingen van kerkelijk medewerkers en predikanten. De voorlichting gaat over preventie van en beleid rondom seksueel misbruik, over risico's, signalen en gedragscodes.

SMPR is een samenwerkingsverband van acht kerkgenootschappen.

Via de webwinkel kunt u onze informatiefolders bestellen.

SMPR meldpunt seksueel misbruik in de kerk is telefonisch bereikbaar via 030-3038590, of via onderstaand formulier, ook als u liever anoniem blijft. Neemt u via het formulier contact op, dan wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld of gemaild.
Coördinator van SMPR is Lenny van den Brink-'t Hart.

Via het formulier kunt u ook vragen stellen over misbruik in kerkelijke relaties, en/of signalen of vermoedens delen. Voor overige contactinformatie klik hier.
Formulier


Waarmee kunnen wij u helpen?

Wilt u teruggebeld worden? Wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.
Telefoon:
E-mail:

Naam: Adres: