diederiek van loo.jpg

 

2 februari 2021

Wie oren heeft om te horen, die hore!

 

Diederiek van Loo, stadspredikante in Amersfoort, heeft onlangs de SMPR-basistraining ‘Beschadigd Lichaam’ gevolgd. Voor haar eindopdracht heeft zij materiaal ontwikkeld voor gemeenten dat kan dienen als kennismaking met diverse aspecten voorkomend bij seksueel misbruik in pastorale relaties. Zo ontstaat ruimte om de emoties rondom dit thema te verkennen. De titel ‘Wie oren heeft ...’ benadrukt hoe belangrijk het is te willen horen over seksueel misbruik in het pastoraat.

Diederiek’s beschrijving van een informatie- en trainingsmiddag|avond en de bijbehorende powerpointpresentatie zijn toegankelijk en eenvoudig inzetbaar. U kunt ze downloaden via onderstaande links:

1]  een informatie- en trainingsmiddag|avond over seksueel misbruik in de kerkelijke gemeente

2]  bijbehorende powerpointpresentatie

 

Diederiek over de gebruikte afbeelding: ‘De afbeelding toont Joris die de draak verslaat en daarmee de jonkvrouw redt. De draak is beeldtaal voor het kwaad en Sint Joris is de aardse evenknie van de aartsengel Michael, die op bevel van God het kwade bestrijdt. Joris is de patroonheilige van de stad Amersfoort en hij spoort mij en alle andere inwoners van de stad aan om de boze machten die mensen gevangen houden, te bestrijden. Met deze training heb ik aan deze oproep van Sint Joris gehoor willen geven.’

 

sint joris en de draak (paolo uccello).jpg

Sint Joris en de draak, Paolo Ucello (1397-1475)