Een veilig thuis?! Over grenzen in de kerk

Themanummer 'Ouderlingenblad' (1127)

In elke gemeenschap worden grenzen gesteld, zijn er afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Grenzen geven duidelijkheid en houvast, maar worden ook gezocht en overschreden - soms bewust, soms onbewust. Zo ook in kerkelijke gemeenten, tussen gemeenteleden, in het pastoraat, binnen de kerkenraad. Ook in levens van gemeenteleden worden soms grenzen overschreden. Hoe hebben we als kerk grenzen nodig? Hoe geven die ons de vrijheid en veiligheid die we verlangen en die we nodig hebben om een 'veilig thuis'  te kunnen zijn? Welke grenzen stellen we? In dit themanummer van het 'Ouderlingenblad' komen vragen als deze aan de orde.

 

U kunt het nummer bestellen via: www.theologie.nl/tijdschriften/ouderlingenblad