16 april 2021

Macht? Dat komt bij ons niet voor

Studiedag van SMPR over de theologische en sociologische aspecten van macht en over de machtsmechanismen rond seksueel misbruik binnen een geloofsgemeenschap. De studiedag is bestemd voor predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, kerkenraadsleden/bestuurders van plaatselijke geloofsgemeenschappen en studenten theologie.

* Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen zal deze studiedag een fysieke bijeenkomst dan wel een webinar zijn. Verdere informatie volgt eind februari 2021.