26 mei 2021

Samen door de woestijn - Pastorale wegen naar heelwording na seksueel misbruik

Veel mensen hebben seksueel geweld ervaren. Vaak verandert het hen voor het leven. Wat betekent dat in de pastorale prakijk?

Wat: Studiemiddag (online, via Teams) van de CHE in samenwerking met PKN, Veilige Kerk, SMPR, Meldpunt Misbruik, VPSG, PThU en de Raad van Kerken. Keuze uit 7 verschillende workshops.

Voor wie: Voor pastores, geestelijk verzorgers, opleiders, vertrouwenspersonen, kerkelijk werkers, studenten en overige mensen die zich betrokken weten bij deze thematiek.

Meer informatie:  Voor alle informatie en aanmelding:

www.che.nl/evenementen/studiemiddag-samen-door-de-woestijn-pastorale-wegen-naar-heelwording-na-seksueel