Contact

SMPR voor de kerken

Wat biedt SMPR aan kerken, kerkenraden en predikanten?

doen_05_resize.jpg
Beweeg de muis in het menu aan de linkerzijde over > SMPR voor kerken en klik in het venster dat dan geopend voor:

  • Voorlichting
  • Protocol voor gemeenten
  • Begeleiding van gemeenten
  • Toerusting
  • Informatie over dadermechanismen
  • Beleidsadvisering aan landelijke kerken (volgt)