Contact

Seksueel misbruik en de kerkSeksueel misbruik en kerk
R. Ruard Ganzevoort

auteur (met Alexander L. Veerman) van 'Geschonden lichaam'
www.ruardganzevoort.nl


Stichting VPSG
Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld

oecumenisch centrum in Noord-Holland voor begeleiding, advies, voorlichting en scholing omtrent godsdienst en incest / seksueel geweld
www.vpsg.nl