Contact

Meldpunt

Het Meldpunt van SMPR was jarenlang ondergebracht bij het IKON-pastoraat in Hilversum. Wij waren erg blij met deze onafhankelijke plek, die wel van de kerken was, maar niet verbonden was aan een speciale kerk.
Helaas is het IKON-pastoraat per 1 september 2013 geheel stopgezet.
In verband daarmee heeft het IKON-pastoraat haar taak als Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties per 1 juni 2013 teruggegeven aan het SMPR.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe plek om het Meldpunt van SMPR onder te brengen. Wanneer daarover meer bekend is, kunt u dat op deze pagina lezen.
Tot die tijd kunt u als u te maken hebt of hebt gehad met seksuele toespelingen of handelingen in een pastoraal contact, terecht bij het SMPR.

U bent altijd welkom bij het SMPR, bij welke kerk u ook hoort.
Ook als u geen lid bent van een kerk, maar (in het verleden) misbruikt bent door een kerkelijk ambtsdrager, kunt u gebruik maken van de diensten van het SMPR.

U kunt ook bellen of mailen als u geen klacht hebt in die richting, maar wel een gevoel dat er iets niet klopt(e) in het contact dat u hebt of had.


Contact SMPR

Postbus 6028
3503 PA  Utrecht
coördinator: Ploni Robbers
telefoon: 030-3038590
e-mail: info@smpr.nl