Contact

Auteurs


Jodien van Ark is docente agogische vakken aan het Theologisch Seminarium van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Zij is gemeentebegeleidster bij situaties van seksueel misbruik en heeft vanaf voorjaar 2008 de opleiding voor gemeentebegeleiders begeleid.

Sylvia van Delden is theologe. Sinds 1998 is zij werkzaam als coördinator van SMPR. Zij ondersteunt de vertrouwenspersonen, de gemeentebegeleiders en het interkerkelijk bestuurlijk overleg. Op verzoek adviseert zij predikanten of kerkenraadsleden.
(Sylvia van Delden legde in 2010 haar werkzaamheden als coördinator van SMPR neer)

Joke Kappner was werkzaam in het lager onderwijs. Na haar huwelijk werkte zij als vrijwilliger in diverse functies op het raakvlak van kerk en maatschappij. Na een persoonlijke ervaring van seksueel misbruik in een pastorale relatie stond zij aan de wieg van het veelomvattende werk rond SMPR. Zij heeft 15 jaar als vertrouwenspersoon voor misbruikten gewerkt.

Bert Louwerse is oud-algemeen secretaris van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Hij was betrokken bij de oprichting van het Interkerkelijk Bestuurlijk Overleg SMPR en is sinds 2002 voorzitter van het IBO.

Hanneke Meulink-Korf was tot voor kort universitair docente pastoraat aan de PthU (Leiden). Als theologe, opleider van predikanten en familietherapeut is zij bij het onderwerp betrokken. Zij vertegenwoordigt met enkele anderen de Protestantse Kerk in het IBO-SMPR. Hanneke heeft een eigen praktijk.

Annemieke Parmentier-Blankert is geestelijk verzorgster in een verpleeghuis in Hilversum en vertrouwenspersoon van de SMPR.

Judith van der Werf is als pastor verbonden aan het IKON Pastoraat. Zij was van 1992-2001 bestuurslid van SMPR, en schreef diverse artikelen over dit thema. Zij begeleidt cliënten, gaat voor in vieringen en geeft workshops over ‘grenzen en intimiteit’. Zij is predikante in de Protestantse Kerk in Nederland en analytisch tekentherapeute.