Contact

Het meldpunt


Wat gebeurt er wanneer u het meldpunt belt?

Wanneer u in contact treedt met SMPR kunt u er uw verhaal vertellen.
Misschien is 'er een keer over praten' voldoende voor u. Dat kan, de mensen aan de telefoon zijn daarvoor opgeleid en zij hebben een geheimhoudingsplicht. Praten met het SMPR mag zo u wilt ook anoniem.


Via het meldpunt kunt u ook in contact komen met een vertrouwenspersoon.
U krijgt de naam en het telefoonnummer van een vertrouwenpersoon, met wie u contact kunt opnemen op een tijdstip dat u het beste schikt. U kunt een voorkeur uitspreken voor een mannelijke of vrouwelijke vertrouwenspersoon.
Het eerste telefonische contact met uw vertrouwenspersoon is vooral bedoeld om een afspraak te maken om rustig te kunnen praten. Het is doorgaans niet geschikt om dan al inhoudelijk op het misbruik in te gaan.

U kunt ook contact opnemen als u geen klacht hebt in die richting, maar wel een gevoel dat er iets niet klopt(e) in het contact dat u hebt of had.

U kunt ook contact opnemen met SMPR als u vragen heeft over een situatie in uw gemeente of parochie.


Contact met het meldpunt

SMPR meldpunt misbruik in de kerk
is telefonisch bereikbaar via 030-3038590, of via het formulier op de homepage.