Contact

Het meldpunt


Wat gebeurt er wanneer u het meldpunt belt?

Wanneer u in contact treedt met SMPR kunt u er uw verhaal vertellen.
Misschien is 'er een keer over praten' voldoende voor u. Dat kan, de mensen aan de telefoon zijn daarvoor opgeleid en zij hebben een geheimhoudingsplicht. Praten met het SMPR mag zo u wilt ook anoniem.

Via het meldpunt kunt u in contact komen met een vertrouwenspersoon.
U krijgt de naam en het telefoonnummer van een of twee vertrouwenpersonen, met wie u contact kunt opnemen op een tijdstip dat u het beste schikt.
U kunt een voorkeur uitspreken voor een mannelijke of vrouwelijke vertrouwenspersoon.

Het eerste telefonische contact met uw vertrouwenspersoon is vooral bedoeld om een afspraak te maken om rustig te kunnen praten. Het is doorgaans niet geschikt om dan al inhoudelijk op het misbruik in te gaan.


Contact met het meldpunt

U kunt contact opnemen met het SMPR door te bellen, te e-mailen of te schrijven naar:

SMPR
Postbus 6028
3503 PA  Utrecht
coördinator: Ploni Robbers
telefoon: 030-3038590
e-mail: info@smpr.nl