Contact

Lotgenotendagen

SMPR heeft enkele malen een lotgenotendag georganiseerd. U kunt daarover op deze pagina lezen.
Wanneer een nieuwe lotgenotendag georganiseerd wordt, zullen wij dat op deze website vermelden.

Lotgenotendagen SMPR 1998 t/m 2008

1998
In november 1998 werd samen met Hulp & Recht een lotgenotendag gehouden.
In het ochtendprogramma bood het theater 'In dienst van de Heer' gelegenheid tot doorpraten over machtsmisbruik, mechanismen die dat mogelijk maken, geheimen die tot isolement leiden, en het terugvinden van je kracht.
De middag werd gevuld met een breed aanbod van workshops, variërend van thema's als 'Wat mag je van een therapie verwachten?', 'Wel of niet een klacht indienen?' en 'Geloven tegen de verdrukking in', tot lichaamswerk.
Uit de verschillende workshops werden aanbevelingen aan de kerken gedaan. Deze werden samengevat tot een slotcommuniqué dat aan de kerken werd aangeboden.

2004
In november 2004 heeft SMPR een lotgenotendag georganiseerd voor cliënten en ex-cliënten van SMPR en van Hulp & Recht. De dag stond in het teken van het uitwisselen van ervaringen. Om die uitwisseling mogelijk te maken, werden verschillende creatieve werkvormen gebruikt, zoals zang, dans, poëzie en tekenen.

2006
In januari 2006 werd opnieuw een lotgenotendag gehouden. De hele dag was er ruimte voor lotgenoten om aan de hand van de thema's 'Slachtoffer zijn', 'Reacties van anderen' en 'Geloven' met elkaar in gesprek te gaan.

2007
In februari 2007 was het thema van de lotgenotendag: 'Lief lijf'. Seksueel misbruik heeft zijn weerslag op hoe je je lichaam beleeft. Deze lotgenotendag was een dans-dag, met aandacht voor de lichaamsbeelden die je in je draagt, en voor wat je, diep van binnen, zou willen.

2008
Het thema van de lotgenotendag in november 2008 was: 'Na misbruik - Hoe sta je nu in het leven?' De ervaring van misbruik is zeer ingrijpend. En het kan goed zijn dat je erdoor veranderd bent, en nu anders in het leven staat.
Deze dag bood lotgenoten de mogelijkheid om met elkaar te praten over (twee van) vijf aangeboden subthema's: 'Hoe sta je nu zelf in het leven?', 'Hoe sta je nu in relaties?', 'Hoe sta je nu ten opzichte van de kerk?', 'Hoe sta je nu tegenover God?' en 'Hoe zit je nu in je lijf?'


Lezen over SMPR lotgenotendagen

Verslagen over de laatste vier lotgenotendagen, door verschillende deelneemsters daaraan, kunt u lezen op de website van één van onze oud-cliënten: www.sigridzomer.tk