Contact

Overige kerken en seksueel misbruik


Rooms-katholieke Kerk
Bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK kunnen uitsluitend mensen terecht die door een functionaris van de R.K. kerk misbruikt zijn.

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
website: www.meldpuntmisbruikrkk.nl
telefoon: 030-2306900
e-mail: secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nlChristelijk Gereformeerde Kerk, Nederlands Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Deze kerken hebben een gezamenlijk 'Meldpunt seksuele intimidatie / misbruik binnen pastorale c.q. kerkelijke relaties'

Meldpunt seksuele intimidatie / misbruik binnen pastorale c.q. kerkelijke relaties
website: www.meldpuntmisbruik.nl
telefoon: 06-81080117
overige contactgegevens: www.meldpuntmisbruik.nl/contact


Evangelische gemeenten en Pinkstergemeenten

Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL)

website: www.sgl-platform.nl
telefoon meldpunt: 06-53464403