Contact

Overige kerken en seksueel misbruik


Rooms-katholieke Kerk
Bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK kunnen uitsluitend mensen terecht die door een functionaris van de R.K. kerk misbruikt zijn.

Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag RKK
website: www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
telefoon: 06-24955899
e-mail: contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl


Christelijk Gereformeerde Kerk, Nederlands Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Deze kerken hebben een gezamenlijk 'Meldpunt seksuele intimidatie / misbruik binnen pastorale c.q. kerkelijke relaties'

Meldpunt seksuele intimidatie / misbruik binnen pastorale c.q. kerkelijke relaties
website: www.meldpuntmisbruik.nl
telefoon: 06-81080117
overige contactgegevens: www.meldpuntmisbruik.nl/contact


Evangelische gemeenten en Pinkstergemeenten

Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL)

website: www.sgl-platform.nl
telefoon meldpunt: 06-53464403