Contact

Overige kerken en seksueel misbruik


Rooms-katholieke Kerk

De voormalige kerkelijke instelling van de RK kerk 'Hulp & Recht' is in 2011 overgegaan in de onafhankelijke Stichting Bestuur & Toezicht inzake seksueel misbruik in de RK Kerk.
Hier kunnen uitsluitend mensen terecht die door een functionaris van de R.K. kerk misbruikt zijn.

Op de nieuwe website www.meldpuntmisbruikrkk.nl vindt u meer informatie.

Meldpunt Seksueel Misbruik RK kerk
telefoon: 030-2306900
e-mail: secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl 


Christelijk Gereformeerde Kerk, Nederlands Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Deze kerken hebben een gezamenlijk 'Meldpunt seksuele intimidatie / misbruik binnen pastorale c.q. kerkelijke relaties'.

Co√∂rdinatrice:  Christien de Ruyter
e-mail: c.deruyter@meldpuntmisbruik.nl
telefoon: (038) 423 21 25
Preventiemedewerker: Ineke van Dongen
e-mail info@meldpuntmisbruik.nl

Op de website www.meldpuntmisbruik.nl vindt u meer informatie.


Evangelische gemeenten en Pinkstergemeenten

Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL)

Meldpunt: 06-53464403
U vindt het meldpunt op de website www.sgl-platform.nl