Contact

Samenwerkende kerken in SMPR
doen_07_resize.jpg

Binnen SMPR werken de Protestantse Kerk in Nederland, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Doopsgezinde Broederschap, de Zevende-dags Adventisten en de Evangelische Broedergemeente Nederland samen.
Ook nemen afgevaardigden van het Leger des Heils deel.

Voor de websites van de verschillende kerkgenootschappen, klik hier.