Contact

Welkom bij SMPRWelkom op de website van SMPR, meldpunt misbruik in de kerk.

SMPR biedt professionele begeleiding aan benadeelden en plaatselijke kerkbesturen in situaties van seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie.

Het meldpunt is er voor
de eerste opvang en biedt een luisterend oor.
Het meldpunt geeft informatie over de mogelijkheden van aanpak, zowel aan benadeelden en  plaatselijke kerkbesturen als aan andere melders van de situatie.
Het meldpunt brengt benadeelden, als zij dat willen, in contact met een vertrouwenspersoon. Dat kan indien gewenst ook anoniem.

Vertrouwenspersonen begeleiden en ondersteunen benadeelden.
Gemeentebegeleiders ondersteunen plaatselijke kerkbesturen bij het hanteren van de situatie.
 
SMPR geeft voorlichting aan kerken, maatschappelijke organisaties en opleidingen van kerkelijk medewerkers en predikanten. De voorlichting gaat over preventie van en beleid rondom seksueel misbruik, over risico's, signalen en gedragscodes.

SMPR is een samenwerkingsverband van acht kerkgenootschappen.

Via de webwinkel kunt u onze informatiefolder bestellen.

SMPR, meldpunt misbruik in de kerk is telefonisch bereikbaar via 030-3038590, of via onderstaand formulier, ook als u liever anoniem blijft. Via het formulier kunt u ook vragen stellen over misbruik in kerkelijke relaties, en/of signalen of vermoedens delen.
Voor overige contactinformatie klik hier.

Het formulier en de link naar de webwinkel volgen. U kunt ons bellen of e-mailen, klik hier.